Parafia Św. Anny w Sarbsku
Strona główna | Mapa serwisu | English version
PARAFIA Świętej Anny 

Sarbsk 17  84 - 352 Wicko  tel. 0 59 866 31 79

e - mail: parafia.sarbsk@interia.pl

Numer Konta : Bank Gospodarki Żywnościowej 89-500 Tuchola 64 2030 0045 1130 0000 0401 1910

Litania do Św. Anny NOWE!!!
Aktualności > Litania do Św. Anny NOWE!!!
 

Litania do św. Anny

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami

Synu Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami

Duchu święty, Boże - zmiłuj się nad nami

Święta Trójco, jedyny Boże - zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo, módl się za nami

Święta Anno, módl się za nami

Święta Anno, Matko Najświętszej Maryi Panny, módl się za nami

Święta Anno, Służebnico Ojca Przedwiecznego, módl się za nami

Święta Anno, Matko Rodzicielki Syna Bożego, módl się za nami

Święta Anno, świątynio Ducha Świętego, módl się za nami

Święta Anno, piastunko Jezusa i Maryi, módl się za nami

Święta Anno, naczynie wybrane Opatrzności Bożej, módl się za nami

Święta Anno, miłościa Bożą pałająca, módl się za nami

Święta Anno, chlubo wszystkich matek, módl się za nami

Święta Anno, przykładzie małżonek, módl się za nami

Święta Anno, wzorze wszystkich matek, módl się za nami

Święta Anno, Matko najgodniejsza, módl sie za nami

Święta Anno, Matko najmilsza, módl się za nami

Święta Anno, Matko łaskawa, módl się za nami

Święta Anno, cicha i pokorna, módl się za nami

Święta Anno, Matko sprawiedliwa, módl się za nami

Święta Anno, wzorze wychowania dzieci dla Boga, módl się za nami

Święta Anno, wzorze cichego życia domowego, módl się za nami

Święta Anno, aniele cierpliwości i wyrozumienia, módl się za nami

Święta Anno, mistrzyni modlitwy i ofiary, módl się za nami

Święta Anno, nauczycielko prawdy i miłości, módl się za nami

Święta Anno, nadziejo chorych i neiszczęśliwych, módl się za nami

Święta Anno, obrono sierot i wdów, módl się za nami

Święta Anno, pociecho ubogich i opuszczonych, módl się za nami

Święta Anno, ucieczko błądzących, módl się za nami

Święta Anno, opiekunko żniwnych pól, módl się za nami

Święta Anno, Przemożna Orędowniczko u Boga, módl się za nami

My grzeszni do Ciebie wołamy, wysłuchaj nas Ąnno Święta

Przez święte macierzyństwo Twoje, wysłuchaj nas Anno Święta

Przez ofiarowanie Twej Niepokalanej Córki Bogu, wysłuchaj nas Anno Święta

Przez cnoty i zasługi Twoje, wysłuchaj nas Anno Święta

Przez radości i cierpienia Twoje, wysłuchaj nas Anno Święta

Przez błogosławioną śmierć Twoją, wysłuchaj nas Anno Święta

Przez chwałę Twoją, wysłuchaj nas Anno Święta

Abyś wszystkim rodzinom katolickim pokój i jedność wyjednała, wysłuchaj nas Anno Święta

Abyś wszystkich powołanych do służby Bożej wspierała, wysłuchaj nas Anno Święta

Abyś wszystkich, którzy w trudnych warunkach pracują, wspomagała, wysłuchaj nas Anno Święta

Abyś podróżujących i pielgrzymujących od wypadków zachowała, wysłuchaj nas Anno Święta

Abyś wszystkim czcicielom Twoim nieustannie błogosławiła, wysłuchaj nas Anno Święta

Abyś nam w godzinę śmierci z pomocą przybyła, wysłuchaj nas Anno Święta.


Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuśc nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.


K. Módl się za nami święta Anno,

W. Abyśmy się stali godni obietnic Chrystusowych.


Módlmy się

Boże, który wybrałeś świętą Annę na Matkę Rodzicielki Twego Jednorodzonego Syna, spraw łaskawie, abyśmy za Jej przykładem służyli Tobie z miłością i osiągnęli wieczne zbawienie. Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.

Administrator strony: ,,Baxter"