Parafia Św. Anny w Sarbsku
Strona główna | Mapa serwisu | English version
PARAFIA Świętej Anny 

Sarbsk 17  84 - 352 Wicko  tel. 0 59 866 31 79

e - mail: parafia.sarbsk@interia.pl

Numer Konta : Bank Gospodarki Żywnościowej 89-500 Tuchola 64 2030 0045 1130 0000 0401 1910

Teksty z pieśniami NOWE!!!
Aktualności > Teksty z pieśniami NOWE!!!
 PIEŚNI O M.B RÓŻAŃCOWEJ
 Zawitaj, Królowo Różańca świętego,
jedyna nadziejo człowieka grzesznego!
Zawitaj, bez zmazy lilijo,
Matko Różańcowa, Maryjo
!
2. Panno nad pannami, Święta nad Świętymi,
Najświętsza Królowo, Pani nieba, ziemi,
najśliczniejszy kwiecie, lilijo,
Matko Różańcowa, Maryjo!

3. Matko Różańcowa, jasna Gwiazdo morska,
Anielska Królowo, śliczna Matko Boska;
raju rozkosznego lilijo!
Matko Różańcowa, Maryjo!

4. Tyś jest najśliczniejsza, różo ogrodowa,
Tyś najprzyjemniejsza, różdżko Aronowa,
najwdzięczniejszy kwiecie, lilijo,
Matko Różańcowa, Maryjo!

5. Chwała bądź Maryi na niebieskim tronie,
która w różańcowej królujesz koronie,
święta nad Świętymi, lilijo,
Matko Różańcowa, Maryjo!Zawitaj, Matko Różańca świętego,
Przybytku Boga w Trójcy jedynego;
Ucieczko nasza w życia doczesności,
O Cedrze czystości!

2. Najozdobniejsza Różo ogrodowa,
Najprzyjemniejsza różdżko Aronowa,
Wonność balsamu, balsam przechodząca,
Matko kochająca!

3. Za nic są w oczach naszych ziemskie rzeczy,
Gdyż nic z nich duszy naszej nie uleczy;
Lecz życie łaski daje nam Królowa,
Matka Różańcowa.

 Różańcowa Pani nieba, ziemi,
Pozdrawiamy Cię głosy naszemi.

Ref.: Do Ciebie się cały świat ucieka,
 Przez różaniec Twej pomocy czeka,
 Różańcowa Dziewico, Marya!


2. Przyszłaś do nas z matczynym zadaniem,
Przestrzec ludzkość przed Bożym karaniem.

3. Mówisz, że chcesz być dla nas obroną,
I ratować dusze, które toną.

4. Rzekłaś, że świat grzechem jest zatruty,
Więc żądałaś po trzykroć pokuty.

5. W Fatimie Ty wskazałaś różaniec,
Dla grzeszników to obrony szaniec.

6. Tajemnice różańca świętego,
Zdepczą wroga zbawienia naszego.

7. Wtedy serce me zatryumfuje
Ludzkość całą ono uratuje.

O Fatimska nasza Pani,
Twoje serce pełne łask,
Lecz oblicze zatroskane,
chociaż kryje nieba blask.

Ref.:Oddajemy tobie Pani
swe rodziny, wolność swą
I z różańcem w naszych rękach
chcemy pełnić wolę Twą.

2.Pokój światu niesiesz w darze,
Gdy z różańcem klęknie lud
I przez Twoje serce czyste
odda Bogu życia trud.

Ref.:Oddajemy tobie Pani ...

3.O, Królowo Różańcowa,
Ty z Fatimy wzywasz nas,
Do modlitwy i pokuty
nim nadejdzie kary czas.

Ref.:Oddajemy tobie Pani ...

4.Serce Twe Niepokalane
rani bezmiar naszych win.
Dodaj łaski, byśmy mogli
nasze słowa zmienić w czyn.

Ref.:Oddajemy tobie Pani ...


JAK PACIORKI RÓŻAŃCA

Jak paciorki różańca C
Przesuwają się chwile, C
Nasze smutki, radości i blaski, d G F C
A ty Bogu je zanieś połączone w różaniec, C F
Święta Panno Maryjo pełna łaski. C G C

1. My także mamy małe Zwiastowanie, C e d G
My też czekamy Twego Nawiedzenia, C e d G
My też Jezusa z drżeniem serc szukamy a d
W tajemnicach radosnych, módl się za nami. C G F G

2. Ty też płakałaś i doznałaś trwogi, C e d G
I jak nikt poznałaś nasze ludzkie drogi, C e d G
Gdy nas mrok otoczy, nie jesteśmy sami, a d
W tajemnicach bolesnych, módl się za nami. C G F G

Jak paciorki różańca C
Przesuwają się chwile, C
Nasze smutki, radości i blaski, d G F C
A ty Bogu je zanieś połączone w różaniec, C F
Święta Panno Maryjo pełna łaski. C G C

3. My też mamy swą Ojczyznę w niebie,
Tam w pełnym blasku zobaczymy Ciebie,
Tam w pełnym słońcu wszyscy się spotkamy,
W tajemnicach chwalebnych, módl się za nami.

Nowo wprowadzone pieśni1. Maryjo, śliczna Pani,      
Matko Boga i ludzi na ziemi,    
Tyś świata Królową, Tyś gwiazdą na niebie,        
Ty nas wiedziesz przed Jezusa wieczny tron.
 

 
Ref.: Maryja, Ave Maryja,
        
U Boga nam wybłagaj zdroje łask,      
By świat lepszy był, by w miłości żył,  
O Maryjo, miej w opiece dzieci swe.
 

2. Maryjo, śliczna Pani,
Świat dziś czuje na swych ustach gorzkie łzy.
W sercu ból, smutek, żal, a w oczach wciąż strach,
Usłysz, Pani, błaganie, pomóż nam.1. W moim sercu mieszka Bóg, F d
A Jego flagą radość jest! g C

Ref: Podniosę flagę wysoko, wysoko B C
Niech pozna Boga cały świat! B C B C
Niech wszyscy ludzie zobaczą, zobaczą, F d g C
Że Pan mieszka w sercu mym. B C B C

1. Ty wskazałeś drogę do miłości,
Ty Panie.                            
Ty zmieniłeś świat swym zmartwychwstaniem,
Ty Panie, Panie -
Tylko Ty jeden wiesz, co w mym sercu,
kryje się,
Tylko Ty, Panie, Tylko Ty.
Tylko Ty jeden wiesz, co w mym sercu,
dzieje się,
Tylko Ty, Panie, Tylko Ty.
 

2. Ty oddałeś życie za nas wszystkich,
Ty Panie,
I dlatego jesteś tak mi bliski,
Ty Panie, Panie.
U twych stóp cały świat, Ty wiesz co czeka nas,
Tylko Ty, Panie, Tylko Ty. (bis)
 

3. W moim sercu jesteś w dzień i w nocy,
Ty Panie,
Choć mym oczom jesteś niewidoczny,
Ty Panie, Panie.
Tylko Ty jeden wiesz, co w mym sercu dzieje się,
Tylko Ty możesz pomóc mi. Ibis)Chodziłeś Panie

1. Chodziłeś Panie po ziemi jak człowiek, E H7
E
Jak człowiek, serce i dwie ręce miałeś.
A E H
To wielkie serce dzieliłeś dla ludzi,
cis gis cis A E
Jak chleb powszedni dawałeś.
fis H
I ludzie biorą ten chleb z Twoich dłoni,
Bo one dają wciąż tak, jak dawały.
Więc w Twoje ręce weź mnie o Panie,
Jak chleb, bo Twój jestem cały.

Ref.: Daję Ci serce moje Panie,
E A
Daję Ci silne ręce moje. Cis fis H7
E H
Dodawaj sił im nieustannie, E A
By udźwignęły świat. / x2 Cis fis H7
E

2. Chodziłeś Panie po ziemi jak człowiek,
Jak człowiek, serce i dwie ręce miałeś.
To wielkie serce dzieliłeś dla ludzi,
Jak chleb powszedni dawałeś.
O Panie naucz człowieka tej sztuki,
By sercem patrzył, miłował i bronił.
To Ty do świata wyciągasz ramiona,
Miłość podajesz na dłoni


Link do piosenki ,,Uroczysty Dzień Komuni " (prosze kliknąć to niżej )
 http://jagoda613.wrzuta.pl/audio/vqEEFXM3ka/uroczysty_dzien 

Pieśni Maryjne
 1. ANIELSKĄ PIEŚŃ DZWON GRAŁ, * Cześć Maryi wdzięcznie głosił, * Serc ludzkich jękiem łkał, * Na ziemię zejść Ją prosił;
 2. Maryja słyszy dźwięk, * Na ziemię wnet przychodzi, * Uciszyć biednych jęk * I gorzki ból osłodzić, * Ref.
 3. Wróć, Pani, do mnie, wróć, * Nie mogę żyć bez Ciebie; * Z mej duszy smutek zrzuć, * O pomnij na mnie w niebie; * Ref.
  Ref: Ave, ave, ave, ave Maryja!.

   zdrowaś . zdrowaś, zdrowaś  zdrowaś Maryja!

Jasnogórska Pani, Tyś naszą Hetmanką,
Polski Tyś Królową i najlepszą Matką.
1. Spójrz na polskie domy, na miasta i wioski!
    Niech z miłości Twojej słynie Naród polski.
Jasnogórska Pani ...
2. Weź w opiekę młodzież i niewinne dziatki,
    By się nie wyrzekły swej niebieskiej Matki.
Jasnogórska Pani ...
3. Niech i Kościół święty, dzieło Twego Syna,
    U Bożego tronu wspiera Twa przyczyna.
Jasnogórska Pani ...

.        Gdy klęczę przed tobą
modlę się i składam hołd.
Weź ten dzień, uczyń go twym
i we mnie miłość wznieć. 


Ref. Ave Maria, Gratia plena,
       Dominus teceum, Bendicta Tu.


2.       Wszystko Tobie daję
każdy sen i każdą myśl,
wznieś je przed Boga tron.

                                     
1. Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Maryjo, Matko ma.       
Przyjmij dzięki, Matko moja, bo wielka dobroć Twa.
     Ref. Matko, ja wielbię Cię, Matko, ja kocham Cię,        O Matko, spójrz, pobłogosław wszystkie dzieci swe.     Matko, ja wielbię Cię, Matko, ja kocham Cię,      O Matko, spójrz, pobłogosław mnie. 
2. Dziś do Ciebie przychodzimy, Ty witasz dzieci swe. Biednym, smutnym, zrozpaczonym, Ty dajesz łaski swe
.


Królowo ziem polskich, morza pól i gór!
Do stóp Twych padamy, przyjm błagalny chór.
Zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś, Częstochowska Panno Maryjo!

Niech z wiarą, nadzieją, dla miłości Twej,
Do Ciebie lgną wierni, jak do Matki swej.
Zdrowaś, zdrowaś ...

O Lilio śnieżysta, nas od grzechu strzeż;
I cnoty praojców w domach naszych szerz!
Zdrowaś, zdrowaś ...
 

...
  PIEŚNI REKOLEKCYJNE

 

Uczyłeś Panie nas
Uczyłeś panie nasz-Bóg jest Miłością
Przez niezliczoność łask -Bóg jest miłością
Przez mękę swą i Krzyż- Bóg jest miłością
Przez odkupienia cud- Bóg jest miłością

Miłość prosta jest – Bóg jest miłością
Miłość cicha jest
Miłość wierna jest
Miłość cierpliwa jest

Ona pomaga nam żyć- Bóg jest miłością
Ona dodaje na  sił
Ona zwycięża śmierć

Miłość przebacza grzech – Bóg jest miłością
Miłość uzdrawia z ran
Ona umacnia nas
Nadaje życiu sens

DOKĄD IDZIESZ  ( Na melodie : Już od rana)
Nie masz czasu na modlitwę chociaż w życiu pełno zła I upadasz w tej gonitwie z pokusami walczysz sam.

Dokąd idziesz , dokąd biegniesz .Tam ci ciągle czasu brak. Dokąd spieszysz o czym myślisz?
Co w twym  życiu wartość ma.

Ucisz się i skłoń kolana Pomyśl dziś o życiu swym
Póki żyjesz, szukaj Pana. Juto możesz spóźnić się.
Prędko życie twe przeminie I przed Panem staniesz raz. Czy on będzie znał twe imię? Czy odwróci swoją twarz?

Pewnej nocy łzy z oczu mych

1.Pewnej nocy łzy z oczu mych
Otarł dłonią Swą Jezus
I powiedział mi nie martw się 
Jam przy boku jest twym
Potem spojrzał na grzeszny świat
Pogrążony w ciemności
I zwracając się do mnie
Pełen smutku tak rzekł:
Ref:Powiedz ludziom, że kocham ich,
Że się o nich wciąż troszczę,
Jeśli zeszli już z Moich dróg
Powiedz, że szukam ich.
2.Gdy na wzgórzu Golgoty
Za nich życie oddałem
To umarłem za wszystkich,
Aby każdy mógł żyć.
Nie zapomnę tej chwili,
Gdy mnie spotkał mój Jezus,
Wtedy byłem jak ślepy,
On przywrócił mi wzrok.
 

Nowe tysiąclecie, nowy blask nadziei,
W młodych sercach płonie wiary żar,
Umocnieni Duchem, idą ludzie nowi,
Niosą światu Ewangelii dar.

Ref. Wypłyń na głębię - Jezus wzywa Cię!
On Cię woła po imieniu, wielki połów zbliża się.
Będzie wielkie świętowanie, będą sieci rwały się,
Więc nie zwlekaj, powiedz: Tak! Nie lękaj się!

Pozwól, by Maryja w tej przygodzie była
Przewodniczką Twoich krętych dróg.
Ona jak jutrzenka, świat wolności budzi,
Celem Twoim będzie tylko Bóg

Nie bój się, nie lękaj się Bóg sam wystarczy x2
Zostań tu i ze mną się módl
Razem czuwajmy x2

Ref. Nie zamykajmy serc,
zbawienia nadszedł czas.
Gdy Chrystus puka w drzwi,
może ostatni raz.
1.Chryste, łaski Twojej dary,
niech nas w Ciebie przeobraża.
Dobroć, miłość, życie z wiary,
Twojej prawdy moc okażą.
2.W Tobie naszych serc odnowa,
w Tobie nasze pojednanie.
Ty masz wieczne życie Słowa,
Słowo Ciałem niech się stanie

PIEŚNI WIELKOPOSTNE

Nie bój się,
nie lękaj się, Bóg sam wystarczy...
Zostań tu i ze mną się módl, razem czuwajmy...

Pewnej nocy, łzy z oczu mych,
Otarł dłonią Swą Jezus.
I powiedział mi: "Nie martw się,
Jam przy boku jest twym."
Potem spojrzał na grzeszny świat,
Pogrążony w ciemności.
I zwracając się do mnie pełen smutku tak rzekł:

Ref.: Powiedz ludziom, że kocham ich,
Że się o nich wciąż troszczę.
Jeśli zeszli już z moich dróg,
Powiedz, że szukam ich.

2. Gdy na wzgórzu Golgoty
za nich życie oddałem.
To umarłem za wszystkich,
aby każdy mógł żyć.
Nie zapomnę tej chwili,
gdy mnie spotkał mój Jezus.
Wtedy byłem jak ślepy
- On przywrócił mi wzrok.

Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,
na wieczne czasy bądźże pozdrowiony!
Gdzie Bóg, Król świata całego,
dokonał życia swojego.

PIEŚNI PRZYGODNE

O Ty, co mieszkasz sam w moim sercu na dnie. /2x
Niech Twój usłyszę głos w moim sercu na dnie. /2x

O Ty, co mieszkasz sam w moim sercu na dnie.
Daj Twą radością żyć w moim sercu na dnie. /2x

O Ty, co mieszkasz sam w moim sercu na dnie. /2x
Daj bym się w Tobie skrył w moim sercu na dnie. /2x 


Ofiaruję Tobie Panie mój

Całe życie me,

Cały jestem Twój, aż na wieki.

Oto moje serce przecież wiesz,

Tyś milością mą jedyną jest.


Ty w ofierze mojej Panie mój,

Cały dajesz się,

Cały jesteś mój, aż na wieki.

Oto moje serce przecież wiesz,

Miłość Twoja niech umocni je.

Nie bój się wypłyń na głębie
G e A
Jest przy Tobie Chrystus

Nowe tysiąclecie, nowy blask nadziei,
W młodych sercach płonie wiary żar,
Umocnieni Duchem, idą ludzie nowi,
Niosą światu Ewangelii dar.

Ref. Wypłyń na głębię - Jezus wzywa Cię!
On Cię woła po imieniu, wielki połów zbliża się.
Będzie wielkie świętowanie, będą sieci rwały się,
Więc nie zwlekaj, powiedz: Tak! Nie lękaj się!

Pozwól, by Maryja w tej przygodzie była
Przewodniczką Twoich krętych dróg.
Ona jak jutrzenka, świat wolności budzi,
Celem Twoim będzie tylko Bóg.


Pan jest mocą swojego ludu
Pieśnią moją jest Pan
Moja tarcza i moja moc
On jest mym Bogiem, nie jestem sam
W nim moja siła, nie jestem sam


 
PIEŚNI O ŚW.ANNIE

WITAJ, PANI, MATKO MATKI JEZUSA PANA, * Anno święta, Tyś od Boga sierotom dana * Za Patronkę w potrzebie, * By się zawsze do Ciebie * Udawali, pomoc brali, * O Anno święta!


Wszak są jawne po kościołach twe święte czyny, * Niech zaświadczą, co doznali Twojej przyczyny; * Bo kto Cię wzywa szczerze, * Pewnie skutek odbierze, * W swym żądaniu, łask doznaniu, * O Anno święta!


Anno święta, wszak u Boga Ty możesz wiele, * Wyjednaj nam, zgromadzonym w tym tu kościele, * U Wnuczka najświętszego * Dar miłosierdzia Jego; * A Maryja niech nam sprzyja, * O Anno święta! 

  

Słowo Ciałem niech się stanie
 
 
 
 
 
 
 
 
Administrator strony: ,,Baxter"